STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI
   Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM
Baner część 1Baner część 2
Mózgowe porażenie dziecięce – wiadomości ogólne
Autor: Dr hab. n. med. Prof. UR Sławomir Snela
Dodano: 2009-03-05
Kategoria: Mózgowe porażenie dziecięce
Autor: Dr hab. n. med. Prof. UR Sławomir Snela
Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Narządu Ruchu u Dzieci Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie.


Dotychczas nie opracowano jednolitej definicji określającej mózgowe porażenie dziecięce. Spowodowane jest to ogromną różnorodnością objawów charakteryzujących to schorzenie. Próbując zdefiniować m.p.dz., można powiedzieć, iż jest to rodzaj zaburzeń Centralnego Układu Nerwowego (CUN). Wynikają one z niepostępującego uszkodzenia mózgu, który znajduje się w stadium rozwoju lub zaburzeń rozwojowych mózgu o wczesnym początku i przewlekłym przebiegu. Zaburzenia te prowadzą do powstania zmieniających się wraz z wiekiem nieprawidłowych czynności ruchowych i zaburzeń postawy - oraz uszkodzenia intelektu.

Etymologia pojęcia dziecięce porażenie mózgowe

Pierwszy kliniczny opis schorzenia dokonany został przez angielskiego ortopedę W.J.Little’a (1810-1894), który powiązał objawy uszkodzenia centralnego układu nerwowego (CUN) z zaburzeniami okołoporodowymi. Termin „zespół Little’a” stosowany był później do szerokiej gamy schorzeń o wrodzonym lub nabytym podłożu neurologicznym. Po raz pierwszy pojęcie m.p.dz. wprowadził w 1888r Osler, a kilka lat później w roku 1893 Freud opisał diplegię spastyczną jako postać m.p.dz. Definicja m.p.dz. sformułowana została przez Baxa w 1964r i określała m.p.dz. jako zaburzenie ruchu i postawy związane z uszkodzeniem lub zaburzeniem rozwojowym niedojrzałego mózgu.

Współcześnie wiadomo, że m.p.dz. nie stanowi określonej, odrębnej jednostki chorobowej, lecz jest różnorodnym zespołem objawów chorobowych. Zaburzeniom ruchowym w m.p.dz. towarzyszą:
  • napady padaczkowe (ok.35% pacjentów).
  • zaburzenia słuchowe (ok.25% pacjentów).
  • zaburzenia mowy (ok.50% pacjentów).
  • zaburzenia widzenia (ok.50% pacjentów)-pierwotne i wtórne.
  • niedorozwój umysłowy (ok.75% pacjentów) – przede wszystkim w postaciach spastycznych i hipotonicznych tj. z obniżonym napięciem mięśni, rzadziej w postaci dyskinetycznej tj. z zaburzeniami koordynacji ruchów.
  • rzekomy niedorozwój umysłowy – w postaciach dyskinetycznych, powodowany trudnościami w ocenie intelektu.
  • zaburzenia zachowania (ponad 50% pacjentów) - na podłożu uszkodzeń motorycznych i psychicznych.


Bibliografia.
J.R.Gage „The Treatment of Gait Problems In Cerebral Palsy”(2004)
W.Marciniak, A.Szulc „Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja”(2003)
A.Kwolek „Rehabilitacja Medyczna”(2003)
T.Karski, J.Królewski „Mózgowe Porażenie Dziecięce”(2001)
M.Borkowska „Mózgowe porażenie dziecięce”
J.Czochańska „Mózgowe porażenie dziecięce”(2002)