STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI
   Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM
Baner część 1Baner część 2
Wykaz ważniejszych ustaw
Autor: Stowarzyszenie
Dodano:
Kategoria: Prawa osób niepełnosprawnych
Teksty ważniejszych ustaw

1. Ustawa Konstytucja RP zobacz ustawę

2. Ustawa kodeks pracy zobacz ustawę

3.Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy zobacz ustawę

4. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zobacz ustawę

5. Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej zobacz ustawę

6. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zobacz ustawę

7. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego na wypadek choroby i macierzyństwa zobacz ustawę

8. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych zobacz ustawę

9. Ustawa z dnia 30 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zobacz ustawę

10. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zobacz ustawę

11. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach zobacz ustawę

12. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach zobacz ustawę

13. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zobacz ustawę

14. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o wolontariacie zobacz ustawę

15. UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych zobacz ustawę

16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zobacz ustawę