STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI
   Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM
Baner część 1Baner część 2
Turnusy rehabilitacyjne
Autor: Stowarzyszenie
Dodano:
Kategoria: Prawa osób niepełnosprawnych
Korzystanie z turnusów rehabilitacyjnych

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie:

1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub

3. o niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia. Warunki przyznania dofinansowania organizatorowi turnusu określone zostały w rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. pobierz plik

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie:

www.niepelnosprawni.gov.pl