STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI
   Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM
Baner część 1Baner część 2
Co to jest spastyczność?
Autor: Stowarzyszenie
Dodano:
Kategoria: Ortopedia
Czym jest spastyczność?
Spastyczność to stan wywołujący sztywność i napięcie mięśni, zwłaszcza rąk i nóg, powodujący ich szarpany i niekontrolowany ruch. Spastyczność ma różne nasilenie i przybiera u każdego inną postać.

Co powoduje spastyczność?
Spastyczność wynika ze schorzenia albo urazu centralnego układu nerwowego. W następstwie urazu mózgu lub rdzenia kręgowego, porażenia mózgowego, stwardnienia rozsianego lub udaru, mózg może nie być w stanie wysyłać i otrzymywać sygnałów ważnych dla wytworzenia równego i kontrolowanego ruchu.

Jakie wyzwania może nieść ze sobą spastyczność?
Spastyczność może być bardzo bolesna i może wpływać na funkcjonowanie lub komfort jednostki. Codzienne czynności takie jak chodzenie, jedzenie, ubieranie lub kąpiel mogą stać się dla osób ze spastycznością i ich opiekunów czasochłonne i trudne. Jeśli spastyczność długotrwale ogranicza ruch, mogą pojawić się dodatkowe problemy zdrowotne takie jak sztywność stawów, odleżyny czy zapalenie płuc.

Jakie są możliwości leczenia?
Pacjent wraz z lekarzem mogą opracować program składający się z różnych form leczenia w zależności od stopnia spastyczności: terapii fizycznej i zajęciowej, leków doustnych, zastrzyków w dotknięte spastycznością mięśnie, terapii z użyciem pompy baklofenowej, chirurgii ortopedycznej i neurochirurgii. Nie wszystkie te rodzaje leczenia są dla każdego odpowiednie, dlatego ważna jest współpraca z lekarzem, by dokładnie określić, który rodzaj najlepiej umożliwi osiągnięcie wyznaczonych celów.

Co w przypadku, gdy nie leczy się spastyczności?
Spastyczność nie zawsze wymaga leczenia. Zwiększenie napięcia mięśni może być czasem korzystne i powodować lepszy ruch oraz większą siłę. Jednakże, jeśli zakłóca komfort lub funkcjonowanie, może wymagać leczenia. Nieleczona spastyczność może prowadzić do poważnych problemów ortopedycznych takich jak przykurcze mięśni lub ich trwałe skrócenie, co może utrudnić lub uniemożliwić ruch stawów. Operacja ortopedyczna może skorygować przykurcze mięśni, ale mogą się one odnowić, jeśli nie leczy się spastyczności będącej ich przyczyną.