STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI
   Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM
Baner część 1Baner część 2

Stowarzyszenie działa od 13 kwietnia 2008 r. i powstało z inicjatywy rodziców dzieci chorych na porażenie mózgowe. We wspólnym działaniu połączyła nas potrzeba zapewnienia najlepszej opieki, leczenia i kształcenia dziecka ,które jest INNE. Początkowo spotykaliśmy się przy różnych okazjach , wymieniając swoje doświadczenia, ale w końcu uświadomiliśmy sobie, że aby przekonać rząd, władze lokalne o potrzebie stworzenia prawidłowego systemu opieki nad dzieckiem z porażeniem mózgowym, musimy połączyć swoje siły. Dlatego rodzice z trzech warszawskich ośrodków rehabilitacji dzieci z Pm: w Zagórzu, przy ul. Ożarowskiej i z Centrum Zdrowia Dziecka powołali Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym.