Uzyskaj wsparcie w przypadku porażenia mózgowego

porazeniemozgowe

Wsparcie dla dzieci z porażeniem mózgowym


Porażenie mózgowe to schorzenie neurologiczne, które wpływa na mózg. Może obejmować problemy ze wzrokiem, słuchem, postawą, poruszaniem się i komunikacją. Te problemy dotykają każdego z osobna w różny sposób iw różnym wieku.

Dzieci z porażeniem mózgowym mają szczególną potrzebę nawiązywania przyjaźni i bycia częścią większej grupy. Często są zastraszane i odrzucane przez inne dzieci, więc najlepszym miejscem na spotkanie z nimi jest lokalna społeczność.

Dołącz do Stowarzyszenia rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Porazeniemozgowe.com.pl jest stowarzyszeniem rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Działa na rzecz praw i interesów osób z tą niepełnosprawnością i ich rodzin, angażuje się również w pomoc osobom potrzebującym, aby mogły żyć pełnią życia.

Dzieci, niepełnosprawne, porażenie mózgowe


Nawiąż kontakt z innymi rodzicami, opiekunami i profesjonalistami, którzy rozumieją wyzwania związane z opieką nad dzieckiem z porażeniem mózgowym.

Porazeniemozgowe.pl to stowarzyszenie rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. To jedno z największych stowarzyszeń w Polsce i współpracuje z innymi stowarzyszeniami na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych. Organizuje wydarzenia i zajęcia wspierające dzieci i ich rodziny, a także pomaga im walczyć z uprzedzeniami i dyskryminacją osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie organizuje też wiele zajęć dla dzieci i dorosłych dotkniętych różnymi rodzajami niepełnosprawności lub ich rodzin; koncerty, mecze piłki nożnej lub gry dla dzieci; zabawne dni dla rodziny; wycieczki; szkolenia dla rodziców na temat różnych rodzajów niepełnosprawności, żeby wymienić tylko kilka przykładów!

Stowarzyszenie, któremu możesz zaufać


Faktem jest, że rodzice dzieci z porażeniem mózgowym stają przed wieloma wyzwaniami. Często stają w obliczu sytuacji, w której stan ich dziecka nie jest dobrze rozumiany lub brany pod uwagę. Jednak czasy, w których rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym nie mają możliwości radzenia sobie z chorobą ich dziecka, są odległym wspomnieniem.

Obecnie rodzice i opiekunowie mają więcej niż kiedykolwiek możliwości pomocy dziecku w radzeniu sobie z niepełnosprawnością.

Życie z niepełnosprawnością jest wyzwaniem zarówno dla rodziców, jak i dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Jest to również wyzwanie zarówno dla opiekunów, jak i personelu medycznego zajmującego się ich opieką.

Stowarzyszenie posiada szeroki zakres informacji na temat różnych kwestii związanych z wychowywaniem dziecka niepełnosprawnego i innych istotnych kwestii, a także własne strony dla różnych kategorii rodziców.